SOSYAL MEDYADA ADALET KAVRAMI: KADINA VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYAL MEDYADAKİ YANSIMALARI

Elif Başak SARIOĞLU
2020 Dergi Karadeniz  
ÖZET Gün geçtikçe, ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile ilgili haberler daha çok gündeme gelmektedir. Bu çalışmada ana akım medya kanallarında yer alan seçili haberler mercek altına yatırılmıştır. Araştırmada sosyal medyanın, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet içeren dava süreçlerinde, etkili olduğunu gösterebilmek adına seçili davalarda sanıkların salıverildikten sonra sosyal medyada aldıkları tepkiler sonrası tekrar tutuklandıklarına yönelik haberler incelenmiştir.
more » ... ncelenmiştir. Sosyal medya, iletişim anlayışımızı ve haberleşme biçimlerimizi değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Çalışmada, kullanıcılarına hızlı, kısa ve pratik içerik üretimi fırsatı sunan ve sosyal ağlar arasında ilk sıralarda yer alan Twitter üzerinden paylaşılan mesajlar da kullanılmıştır. İnceleme, ele alınan şiddet olaylarına dönük farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan mesajlardan örnekler ile desteklenmiştir. Sosyal medyanın, ülke genelinde mücadele edilmesi gereken ve toplumsal bir sorun olan kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ve işleyenlerin de en ağır cezaları almaları konusunda giderek artan bir oranda, itici bir güç olarak kullanıldığı, örnek vakalar üzerinden doğrulanmış ve buna yol açan sebepler tartışılmıştır. Paylaşılan mesajlar göstermiştir ki; sosyal medyanın belli bir gündem çerçevesinden kalabalıkları toplayabilme gücü, şiddetin önlenmesi ve adil yargılama süreçlerinin uygulanmasını talep etmek için de kullanılmaktadır. İleri çalışmalarda, şiddet suçlarında sanıkların salıverilmesinin önüne geçebilmek adına kanunda yapılabilecek değişiklikler konunun uzmanları tarafından tartışılarak, gerekli düzenlemelerin yapılması önerilebilinir. ABSTRACT Violence against women and children is a major problem in Turkey. The number of court cases which include violence against women and children has increased substantially in recent years. In the legal proceedings, particularly in the case of homicide of women, the release of the defendant, or good conduct abatement gathers a lot of criticism. In cases where the public feels that the justice mechanism fails to be fair, individuals respond through social media. After legislative, executive and judicial power, "media" is considered to be the fourth power. In addition, it is gaining more power in digitalization era. Twitter provides its users the opportunity to shared their messages fast and easy. The study was supported by examples of "Tweets" prepared to raise awareness of the violence. Raising awareness through social media is becoming more popular among parts of society, with the hope that it will have an impact on the legal processes, favoring the defendant in terms of fairness and speed. This study focuses on several cases involving violence against women and children in which the reactions on social media has resulted in reversal of the courts' decisions. The analysis confirms that social media is increasingly used as an outside force for proper functioning of the justice. АННОТАЦИЯ С течением времени в нашей стране на повестке дня появляются новости о насилии в отношении женщин и детей. В нижеследующем исследовании рассматриваются избранные новости основных каналов СМИ. В ходе исследования были изучены новости распрастранённые в социальных сетях, особенно по поводу случаев насилия по отношению женщин и детей. А так же, информации по поводу обвиняемых, после их ореста в связи нажимом СМИ и освобождения из заключения. Социальные сети изменили наше понимание к общению и формы общения. В исследовании также использовались сообщения из Twitter, который предлагает своим пользователям возможность создавать быстрый, короткий и практичный контент и входит в число лучших социальных сетей. Обзор был подкреплён примерами из информации, подготовленных для повышения осведомлённости об инцидентах, связанных с применением насилия. Социальные сети всё чаще используются в качестве действующей силы для предотвращении насилия в отношении женщин и детей, с которым необходимо бороться по всей стране. Кроме этого, она должна использоватся для натиска над виновными с целю осуждения самыми суровыми наказаниям, а сами причины должны обсуждатся публично. Обмен информации показал, что, способность социальных сетей собирать толпы людей с определенной повестки дня также можно использовать с целью требовании предотвращения насилия и осуществления процессов справедливого судебного разбирательства. В дальнейших исследованиях эксперты дела могут обсуждать те изменения, которые могут быть внесены в закон с целью предотвращения освобождения обвиняемых в насильственных преступлениях и каковы могут быть приняты меры для предотвращения подобных случаев. Ключевые слова: социальная медиа, насилие против женщин, насилие в отношении детей, закон, Турция Giriş Yeni iletişim teknolojileri, ekonomik, sosyolojik ve politik anlamda dünyayı değiştirmiş; sağlıktan, bankacılığa, eğitimden sanata kadar her alanda farklılaşmaya
doi:10.17498/kdeniz.664868 fatcat:kovkjh2pangcbcktlvdosmefxq