MOTIVATION BEHIND THE FOREIGN EXPANSION OF ŁÓDŹ VOIVODESHIP COMPANIES

Wojciech Grzegorczyk
2019 Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia  
Celem artykułu jest przedstawienie motywacji stojącej za ekspansją zagraniczną małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w województwie łódzkim. W celu realizacji projektu badacze przeanalizowali literaturę przedmiotu i przeprowadzili badania pierwotne na próbie wybranych firm z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet i wywiadów, na które kierownicy ankietowanych firm odpowiedzieli w latach 2017–2018. Decyzje o wejściu na rynki zagraniczne wynikały również z faktu, że firmy chciały
more » ... firmy chciały zwiększyć obroty i zyski, a w niektórych przypadkach, jak wykazały badania, były również motywowane czynnikami dotyczącymi produktywności. Firmy postrzegają ekspansję na rynku zagranicznym jako okazję do poszerzenia swojej oferty produktowej, wejścia na nowe rynki, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań lub osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów strategicznych, co określa się mianem tzw. strategicmotivation.
doi:10.22630/aspe.2019.18.3.29 fatcat:jbccdoibc5cglcyco5cr2cy5oy