Od kiedy krytykujemy Kanta? Wersja litewska

Dalius Viliunas
2015 Studia z Historii Filozofii  
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius Od kiedy krytykujemy Kanta? Wersja litewska W literaturze przedmiotu za początek recepcji filozofii Immanuela Kanta na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyjmuje się koniec XVIII oraz przełom XVIIII XIX wieku. W tym kontekście wskazuje się przede wszystkim na polskie tłumaczenia Zum ewigen Frieden 1 oraz na inne, mniejszej skali, polskie reakcje na teksty Kanta. Litewscy badacze, roztrząsający dzieje filozofii na Litwie, przez długi czas
more » ... stali z polskich badań, uzupełniając je o informacje na temat krytyki antropologii Kanta (w r. 1786) pióra wileńskiego profesora Johanna Georga Adama Forstera, czy też na temat Johanna Heinricha Abichta, niezbyt wiernego, choć zdeklarowanego stronnika Kanta, profesora wydziału Filozofii Teoretycznej i Praktycznej w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Podręcznik filozoficznej myśli litewskiej 2 z czasów sowieckich skrywa ledwie dostrzegalną osobliwość: na stronie poświęconej twórczości Kazimierza Narbutta 3 , na liście autorytetów, z których ów myśliciel korzystał (lub które krytykował), widnieje nazwisko I.
doi:10.12775/szhf.2015.006 fatcat:mpmc2dvw2vgjbbklgc5qs4jooi