SUBJEKTI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Zoran Milosavljević
2010 Politička revija  
Rad predstavlja deo projekta "Srbija u procesima evropskih integracija: globalni kontekst, institucije i identitet" (br. 179014) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Apstrakt: Rad je prilog istoriografiji domaće nauke o međunarodnim odnosima posmatrane kroz njenu obradu nesvrstanosti u periodu socijalističke Jugoslavije. Autor analizira relevantnu akademsku literaturu koja je obrađivala nesvrstanost kao pojam, pokret i preplet društvenih odnosa. U
more » ... uštvenih odnosa. U radu je u kratkim crtama prvo prikazan razvoj nauke o međunarodnim odnosima u sklopu društvenih nauka u Jugoslaviji, te potom razvoj onog dela te nauke koji je za predmet izučavanja imao nesvrstanost. Autor ukazuje na postojanje snažnih crta marksističkog pristupa međunarodnim odnosima u analizi pokreta nesvrstanosti i njegove geneze, ali i fleksibilnost i eklekticizam u analizi različitih povezanih tema. Takođe je pokazan uticaj koji je široko fokusirana nauka ostvarila u odnosu na analizu uticaja unutrašnjih činilaca na definisanje spoljne politike, na analizu značaja datog istorijskom iskustvu i subjektivnosti u nastupu, što su odlike i savremenijih teorija poput konstruktivizma i liberalizma. Autor zaključuje da teorijska produkcija iz tog vremena treba da bude detaljnije vrednovana u svetlu aktuelnog stanja nauke o međunarodnim odnosima. Ključne reči: nesvrstanost, Jugoslavija, međunarodni odnosi, spoljna politika, Novi međunarodni ekonomski poredak (NMEP), Hladni rat.
doi:10.22182/pr.2422010.8 fatcat:qnsakxtuofd6xiaaxj2hdobfay