Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji

Dorota Pietrzyk-Reeves
2014 Etyka  
Celem artykułu jest krótka analiza neorepublikańskiej filozofii państwa w oparciu o dwie propozycje teoretyczne, dwa nieco odmienne stanowiska republikańskie i spór, jaki zarysował się między głoszącymi je autorami: Michaelem Sandelem i Philipem Pettitem. Ukazując zasadnicze różnice między republikanizmem substancjalnym a republikanizmem instrumentalnym i ich rozumieniem polityczności, przywołuję perspektywę arystotelejską, będącą punktem wyjścia klasycznej tradycji republikańskiej, a odrzucaną
more » ... ńskiej, a odrzucaną przez neorepublikanów pokroju Pettita. Przedmiotem rozważań jest z jednej strony problematyczność ujęć neorepublikańskich oraz proponowanych przez nie interpretacji dziedzictwa republikańskiego i jego źródeł, z drugiej zaś pytania o relację dwóch pojęć w dyskursie neorepublikańskim, dawniej zupełnie oddzielonych: republiki i demokracji.
doi:10.14394/etyka.466 fatcat:uwu4y3cmlvhzjgk723iqvbaxv4