Dijital Sanat Oyununa Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım: Gece Yolculuğu'nda Lirizm, Şiir-Oyun ve Yaratıcı Etkileşimlilik

Özge Sayılgan
2019 Art-e Sanat Dergisi  
doi:10.21602/sduarte.596075 fatcat:6efs6d3jq5aj7n2p35zsc236pi