Development of the Regulation of Consumer Protection Instruments on the Polish Mortgage Market
Ewolucja prawnych instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
doi:10.26485/spe/2018/108/16 fatcat:u3cpd2hy4rf4jo3vcmj45xxyxi