Przedsiębiorczość jako zestaw kompetencji wpływający na generowanie innowacji w szkole

Mateusz Lewandowski, Aleksandra Dudzik
2016 Roczniki Ekonomii i Zarządzania  
przedsięBiorczość jako zestaw kompetencji wpływający na generowanie innowacji w szkole wprowadzenie w świetle teorii kapitału ludzkiego głównym źródłem sukcesu organizacji jest człowiek i jego: kwalifikacje, umiejętności, motywacje, zdrowie 1 . zwłaszcza wiedza i umiejętności pracowników wpływają na powstawanie innowacji w organi zacjach 2 , a kluczową rolę odgrywają inwencja i przedsiębiorczość . w sektorze publicznym innowacje są relatywnie dobrze rozpoznane, szczególnie na gruncie
more » ... gruncie międzynarodowym 4 , nieco mniej w polsce 5 . jednak, mimo wielu lat badań dr mateusz
doi:10.18290/reiz.2016.8(44).2-7 fatcat:q5dxfdu5yng7lgkjcaoalcbhoi