SOYBAĞININ ÇOCUĞUN SOYADINA ETKİSİ

Başak BAŞOĞLU
2017 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
ÖZET Türk pozitif hukukunda ailede ad birliğini sağlama amacıyla ortak soyadı olarak kocanın soyadı belirlenmiş, buna bağlı olarak hem evlenen kadının hem de evlilik içinde dünyaya gelen çocuğun aile soyadı olarak belirlenen kocanın/babanın soyadını taşıyacağı düzenlenmiştir. Bir başka deyişle Türk hukukunda kadının soyadı evlilik ile değişerek kocasının soyadına, dolayısıyla onun soyuna, kimliğine, statüsüne tabi kılınmıştır. Çocuğun soyadı ise babanın soybağına dolayısıyla yine onun soyuna,
more » ... yine onun soyuna, kimliğine, statüsüne tabi kılınmıştır. Buna göre, anne baba ile evli değilse, çocuk babası ile arasında soybağı kurulmadıkça, annesinin soyadını alacaksa da baba ile soybağı bir kez kurulduktan sonra çocuk babanın soyadını alır. Ancak çocuğun soyadına ilişkin düzenlemeler oldukça tartışmalıdır ve hatta bu düzenlemeler ilk derece mahkemelerinin, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına konu olmuştur. Söz konusu yargı kararları ışığında durum daha da tartışmalı bir hal almıştır. Şüphesiz çocuğun soyadına ilişkin tüm sorunların ve tartışmaların çözümü pozitif hukukun değiştirilmesinden geçeceğinden bu çalışma ile amaçlanan olası bir pozitif hukuk değişikliğine ışık tutmaktır. ABSTRACT In order to ensure the unity in the family, Turkish Civil Code provides that the surname of the husband is determined as the common surname. Accordingly, both the married woman and the child who was born in wedlock shall bear the surname of the husband/ father. If a child is born out of wedlock, the child shall bear mother's surname. However, the child shall bear father's surname if paternity is linked with the father. These provisions are highly controversial. They have been subject to various decisions of first instance courts, Court of Cassation, and even the Constitutional Court. Undoubtedly, the debate on the surname of child can only be solved by amendment of the related provisions of the Turkish Civil Code. Therefore, this paper aims to shed light to a possible amendment.
doi:10.21492/inuhfd.319827 fatcat:7lb7rv5lnrh5jherfj2r4qts3i