Οικονομική δομή και οικονομικές σχέσεις στη Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία 1965-2000: Συγκριτική προσέγγιση [article]

Μιλτιάδης Κήπας, National Technological University Of Athens
2020
σελ. 8 Εισαγωγή σελ. 10 ABSTRACT This thesis attempts to examine the course of the Soviet and Russian economies from 1965 to 2000. It is clear that the thesis explores the course of the Soviet economy in relation to the original goal of the socialist transformation, but also in relation to the reality of the Soviet society or to the restrictions posed by the internal or international reality. The main objective of this effort is to present the course of the Soviet economy and society after 1917
more » ... society after 1917 and the degree of maturity of the construction of the new society. At the same time, it is important to present the type of society that has been shaped, enforced and developed throughout this period and the collapse of the particular socio-economic system. The thesis will attempt to describe the extent of nationalization in the whole economy and also in industry and trade. At the same time it will be attempted to present the policies which were implemented and why they were necessary in the first period after the October Revolution during the civil war and the attacks of the highly developed West countries in the 1920s. At the same time, the implementation of the New Economic Policy (NEP) and its outcomes will be analyzed and also to what extent these developments introduce the necessity of linking the city with the countryside and the industry with the agricultural cultivation.
doi:10.26240/heal.ntua.18635 fatcat:4jqc4aikjfakdkutxz6gsxeiqy