Pramonės produkcijos rodiklių sistemos vertinimo klausimu

J. Laškovas
1986 Ekonomika  
LIETUVOS TSR AUKSTŲJŲ MOI(YKLŲ MOKSLO DARBAI EKONOMIKA, 29, 1986 PRAMONĖS PRODUKCIJOS RODIKLIŲ SISTEMOS VERTINIMO KLAUSIMU J. LAS KOVAS Pramonės produkcija, kaip šios šakos gamybine veikla pagamintų vartojamųjų verčių visuma, pasireiškianti produktų (daiktų) ir pramoninio pobūdžio darbų (patarnavimų) forma, užima didelį lyginamąjį svorį šalies ir respublikos bendrame visuomeniniame produkte. 1982 m. TSRS pramonės produkcijos gamybos apimtis faktiškai galiojusiomis pramonės didmeninėmis kainomis
more » ... dmeninėmis kainomis sudarė 792,7 mlrd. rb, arba 64,1 % bendrojo visuomeninio produkto (14, 45) ir, palyginti su 1970 m., padidėjo 90%. Pramoninės gamybos planavimo gerinimo, ekonominio skaUnimo bei ūkio mechanizmo stiprinimo ir tobulinimo sąlygomis, šalia tokių ekonominių svertų, kaip kaina, pelnas, kreditas, didelę reikšmę turi pramonės produkcijos rodikliai. Mūsų šalyje pramonės produkcijos rodikliai buvo formuojami ir vystomi atsižvelgiant į planavimo bei kitų liaudies ūkio valdymo grandžių poreikius, siekiant objektyviau, visapusiškiau apibūdinti pramonės įmonės, gamybinio kolektyvo (susivienijimo), pramonės šakos arba visos pramonės, kaip liaudies ūkio šakos, gamybinės ir komercinės veiklos rezultatus, tiksliau apskaičiuoti gamybos ekonominio efektyvumo rodiklius, objektyviau parodyti susidariusius prekinius-piniginius santykius, realią liaudies ūkio šakinę struktūrą, visapusiškiau apibūdinti liaudies ūkio gamybinių poreikių bei visuomenės narių materialinių ir dvasinių poreikių tenkinimą·
doi:10.15388/ekon.1986.16018 fatcat:ldytwvlpxzfvpjkiki3escefeu