FROM EXCLUSION TO INCLUSION: INVOLVING PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN RESEARCH

Irena Dychawy Rosner
2015 Tiltai  
The de-institutionalisation of the last two decades brings a poignant focus on social inclusion, exclusion and how to facilitate informed lifestyle choices among people with intellectual disabilities. This study explores some of the developments and challenges in participatory inquiry involving lay experts such as people with intellectual disabilities, their advocates and service staff in sheltered occupational sites. The core outcomes in this study are the collaboration between all involved
more » ... een all involved actors identifying and implementing the service improvements needed. It was concluded that an inclusive joint research methodology may be a key and fundament for the development of supporting and empowering social care practice for this said population. Anotacija Pastarųjų dvejų metų deinstitucionalizacija atkreipia išskirtinį dėmesį į socialinės atskirties ir socialinės įtraukties problemas, siekiant padėti protinę negalią turintiems žmonėms. Straipsnyje pristatomas tyrimas atskleidžia problemas, kurių kyla neįgaliuosius aptarnaujančiam personalui, tarpininkams. Tyrimo rezultatai pagrindžia visų tyrime dalyvaujančiųjų bendradarbiavimo būtinybę teikiant paslaugas, kurios gali padėti spręsti problemą. Tyrimas dalyvaujant gali būti pagrindinė metodologinė prieiga plėtojant ir tobulinant įgalinančią socialinės pagalbos praktiką šios rizikos grupės asmenims. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: pažeidžiami asmenys, mokymosi negalia, socialinė įtrauktis, tyrimai dalyvaujant, profesinės programos.
doi:10.15181/tbb.v72i3.1170 fatcat:7nrppjooo5cubhtcofz7nrjepq