Białostocki urząd cenzury wobec środowiska intelektualnego i kulturalnego regionu w latach 1944–1959. Rekonesans badawczy

Kamila Budrowska
2020 Bibliotekarz Podlaski  
Artykuł oparty jest na dokumentach z Archiwum Akt Nowych (zespół GUKPPiW) oraz Archiwum Państwowego w Białymstoku (zespół WUiP oraz UWB). Zebrano w nim informacje o tworzeniu i pracy białostockiego urzędu cenzury w drugiej połowie lat 40. i latach 50. XX wieku i jego wpływie na środowisko intelektualne i kulturalne regionu. Ponadto zasygnalizowano zagadnienia: doświadczenie wojenne i powojenne miasta i regionu, odbudowę życia naukowego, kulturalnego i literackiego, specyfikę cenzorskich
more » ... cenzorskich raportów oraz cenzorskiegooglądu kontrolowanych treści. Z badań wynika, że swoje odzwierciedlenie w raportach wojewódzkiego urzędu cenzury znajduje słabość kulturowa regionu.
doi:10.36770/bp.418 fatcat:tia3j772zvcdzkkzyarkeskfay