Zideologizowanie przekazu prasy radykalnych ruchów społecznych w kontekście tabloidyzacji mediów (przykład prasy ruchu anarchistycznego)

Paweł Malendowicz
2013 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
SP 1 '13 3 Zob. szerzej nt. tabloidyzacji oraz o sposobach jej definiowania: Tabloidyzacja jêzyka i kultury, red. I.
doi:10.14746/ssp.2013.1.16 fatcat:klkqhhse65g6hjzezbwgyxuigy