Money and sociality: Measuring the unmeasurable money as justice, time and usury

Zoran Jankovic
2016 Filozofija i Društvo  
Novac i zajednica: mjerenje nemjerljivog. Novac kao pravda, vrijeme i lihvarenje Apstrakt Razmišljanje o novcu kao društvenoj i ekonomskoj realnosti, konstatuje Levinas, nipošto nije moguće bez ozbiljne analize empirijskih podataka. Razmišljanje o novcu, s druge strane, uvijek uključuje i nešto drugo, tako da novac nikad nije isključivo ekonomska kategorija. U tom smislu, Levinas predlaže jednu refleksiju o nekoliko "dimenzija" koje novac posjeduje u zapadnoj tradiciji. Ovaj članak analizira
more » ... teksta, nastala u razmaku od 25 godina, koja Levinas posvećuje promišljanju novca. Nasuprot tradicionalnoj osudi novca, koja uvijek ostaje na snazi -u onoj mjeri u kojoj čovjek i sam rizikuje da postane roba -novac, za Levinasa, nikad nije samo puko postvarenje, nego uključuje i pozitivnu stranu. Daleko od toga da bi bio samo nešto negativno ili samo neutralno što prekriva ljudske odnose, novac je, naprotiv, uslov zajednice. Novac se ovdje pojavljuje kao mjera nemjerljivog, kao neophodan za genezu socijalnog. U toj perspektivi, bez obzira kako to šokantno i skandalozno zvučalo, novac je ujedno i osnova pravde. Novac omogućava zajednicu, otvara budućnost, ljudi novcem sebi daju kredit: kredit kao vrijeme i kao povjerenje. Oko ove centralne ideje mjerljvosti nemjerljivog, pokušaćemo da propitamo i tematiziramo nekoliko problema koje ova teza implicira, posebno problem odnosa vremena novca i kredita. Na kraju, možda se možemo zapitati nije li -nasuprot Levinasu -ovaj kredit, neodvojiv od suštine novca, uvijek već i lihvarenje? Ključne riječi: Levinas, novac, lihvarenje, pravda, milosorđe, zajednica. "Razmišljanje o ekonomskoj ili socijalnoj realnosti novca, nije zasigurno moguće bez dubljeg empirijskog istraživanja podataka gdje se ta realnost -ili institucija -shvaća. 1 Nije moguće bez uvida u njenu istoriju niti bez analize funkcija koje novac de facto vrši u ime dinamizma svojstvenog ekonomiji, tako složenoj u svom planetarnom protezanju..." Ovako otpočinje Levinas jedan svoj tekst o novcu, no, dodaje odmah da, "mozda nije nemoguće niti izlišno pokušati razmisiliti o nekolike "dimenzije" koje novac ocrtava, dubi ili otkriva u moralnoj svijesti modenog evropskog čovjeka, čije temeljne crte sežu do biblijskih inpiracija i grčke misli...". 2 1 Ovaj tekst predstavlja sasvim neznatno izmijenjeno predavanje koje sam održao u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, 23 juna 2015. godine. 2 Levinas, "Socialité et argent", izlaganje koje je Levinas izgovorio u Briselu povodom dvadesetpetogodišnjice belgijskih štedionica, Groupement belge des banques d'épargne. Objavljeno najprije u Burgraeve 1997. Izlaganje je preuzeto u više časopisa i zbornika,
doi:10.2298/fid1604938j fatcat:bd6hxosimzd3pc7ez2yflxp7h4