Makale Yazım Kılavuzu BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU

unpublished
Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b. v Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır.
fatcat:rug7nrz5lbf6hgytv3bqdmyrmi