Čakavsko hust 'grm, žbun', kajkavsko husta/hosta 'šuma; grmlje, žbunje, šikara, gustiš'

Wieslaw Borys
2016 Hrvatski Dijalektološki Zbornik  
Leksik hrvatskih narječja, koji sada sve bolje poznajemo zahvaljujući mnogobrojnim rječnicima pojedinih govora, sadrži veliki broj zanimljivih riječi, domaćih i posuđenih, ali nerijetko bez zadovoljavajućega etimološkoga objašnjenja ili bez ikakve etimologije. Ovaj mali prilog pokušaj je pronalaženja porijekla jednoga dijalekatnoga leksičkoga gnijezda. Velika mi je čast posvetiti ga našem svečaru akademiku Milanu Mogušu koji je svojim temeljnim radovima produbio poznavanje povijesti hrvatskoga
more » ... vijesti hrvatskoga jezika, hrvatskih narječja te bitno dopridonio poznavanju suvremenoga i povijesnoga hrvatskoga dijalekatnoga leksika, posebno čakavskoga.
doaj:e1d11006250e419999e9b91030d0da5d fatcat:7q25dyb5r5fvbcn24y4pvnasbm