Učinak liječenja osteoartritisa koljenskog zgloba primjenom matičnih stanica

Vjeran Rapan, Domagoj Rapan, Saša Rapan
2020 Medicina Fluminensis  
Cilj: Svrha istraživanja bila je ispitati učinkovitost liječenja osteoartritisa koljenskoga zgloba uporabom matičnih stanica. Ispitanici i metode: U ispitivanje je bilo uključeno 10 pacijenata s artrozom drugog stupnja, koji su operirani u Odjelu za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Prijeoperacijski pacijenti obrađeni su standardnom radiološkom snimkom koljena, te uz pomoć MRI-ja. Graft dobiven liposukcijom centrifugiran je i pomiješan s plazmom bogatom trombocitima (PRP) te je
more » ... apliciran u oboljeli zglob. Tri mjeseca nakon procedure s pacijentima smo telefonski kontaktirali, a dobiveni podaci su statistički obrađeni. Rezultati: Nakon 3 mjeseca od aplikacije matičnih stanica u koljenski zglob postoji statistički značajno poboljšanje ako se prati oteklina zgloba, bol pri stajanju na mjestu, bol pri hodanju po ravnoj podlozi, bol pri hodanju uz stepenice. Zaključci: Iako je naše istraživanje provedeno na malom broju ispitanika, a vrijeme praćenja bilo relativno kratko, pacijenti su pokazali značajno funkcionalno poboljšanje kliničkih tegoba. Potrebna su daljnja istraživanja i praćenja kako bi se donijele smjernice u liječenju ovom metodom, dužim praćenjem i većim brojem ispitanika.
doi:10.21860/medflum2020_241522 fatcat:lwvtfuddlzdexjfy4leyuh26wu