Mapování pojmů jako modelování tříd objektů (teoretická studie)

Martin Mach
2018 Pedagogika (Praha)  
Abstrakt: Pojmové mapování patří mezi moderní učební strategie, které využívají nelineární způsob uspořádání učiva. Cílem studie je prozkoumat možnosti využití některých poznatků z oblasti vývoje softwaru a aplikovat je na techniku pojmového mapování. Studie obsahuje stručnou charakteristiku pojmového mapování a ukazuje na řadu paralel mezi vytvářením pojmových map a tvorbou objektově orientovaného návrhu softwarového systému. Analytická část práce se opírá o model sémantické paměti a
more » ... paměti a podrobněji se zabývá kategorizací vztahů mezi objekty a jejich pojmovou reprezentací. Pozornost je věnována zejména uspořádání pojmové domény, vlastnostem mapovaných objektů a jejich ukotvení k dosavadním znalostem. Výsledné řešení je promítnuto do formy strukturované mapy s centrálně umístěným klíčovým pojmem. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí přínosů navrženého řešení a doporučení pro pedagogickou praxi.Klíčová slova: pojem, pojmové mapování, networking, sémantická paměť, objekt, třída objektů, objektový návrh.
doi:10.14712/23362189.2017.1001 fatcat:ymo2vhhqovdc7dnjp4aizr7574