Risk in the local government sub-sector, as part of management control
Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej

Beata Sadowska
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
doi:10.18276/epu.2018.129-19 fatcat:xzkh5vneqrggpezx2ers4q64de