Jakość warunków pracy na obszarach wiejskich w opinii pracowników i ich przełożonych na przykładzie zakładów przerobu drewna (studium przypadku)

Kornelia Polek-Duraj
2018 Olsztyn Economic Journal  
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania jakości warunków pracy w zakładach przerobu drewna usytuowanych na obszarach wiejskich w województwie opolskim, z uwzględnieniem opinii pracowników i ich przełożonych. Warunki pracy przeanalizowano na podstawie najważniejszych elementów o tym decydujących. Szczególną uwagę poświęcono warunkom organizacyjno-technicznym oraz ekonomicznym. W pierwszym obszarze skupiono uwagę na czynnikach środowiska pracy oraz organizacji pracy, w drugim natomiast na
more » ... im natomiast na warunkach zatrudnienia.
doi:10.31648/oej.2756 fatcat:r4ysz3kqwveubmslyykqxyclu4