Juridische actualiteiten

A. F. M. Dorresteijn, M. Verborst
1998 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Juridische actualiteiten Prof. Mr. A.F.M. Dorresteijn en Mr. M. Verborst Deze rubriek signaleert ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie over onderwer pen die voor accountants en bedrijfseconomen van belang zijn. De bijdragen aan deze afleve ring zijn verzorgd door Prof. Mr. A.F.M. Dorresteijn (hoogleraar privaatrecht Open Universiteit en extern adviseur Coopers & Lybrand Legal Services) en Mr. M. Verborst (lid redactieraad MAB voor het onderne mingsrecht). Juridische splitsing van
more » ... splitsing van rechtspersonen Prof. Mr. A.F.M. Dorresteijn
doi:10.5117/mab.72.20728 fatcat:pd72ic4mbrhkja3uewcfdnwr3a