Η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και η ανάπτυξη του ρόλου του πολίτη στην τοπική κοινότητα υπό το πρίσμα της διά βίου μάθησης. Η περίπτωση του Δήμου Καλαμαριάς

Ευαγγελία Ιωάννη Μποτόζη
2007
Σήμερα οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν αμέτρητες προκλήσεις και να λύσουν έναν σημαντικό αριθμό προβλημάτων. Το πιο σοβαρό από αυτά είναι το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού που συνδέεται με την απομάκρυνσή τους από την κοινωνική πραγματικότητα και οδηγεί στην κατάρρευση του συστήματος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει λύση σε αυτό το πρόβλημα μέσα από δραστηριότητες δια βίου μάθησης, ώστε εκείνο που προέχει είναι η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος
more » ... ειμένου να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και τελικά την κοινωνική ισορροπία μέσα από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην προώθηση της δια βίου μάθησης στην τοπική κοινότητα. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην τοπική κοινότητα της Καλαμαριάς που οδηγεί σε πολύτιμες διαπιστώσεις σχετικά με την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη του ρόλου του πολίτη μέσα από την κοινωνική σταθερότητα που η εκπαιδευτική σταθερότητα εξασφαλίζει
doi:10.26262/heal.auth.ir.100706 fatcat:ziah2li3p5dube4nextdbpy7jm