Įmonių teisinės formos: vokiškų ir lietuviškų terminų ekvivalentiškumo problemos

Eglė Kontutytė
2008 Kalbotyra  
Verčiant dalykinius tekstus, sudarant dvikalbius žodynus, vienas iš pagrindinių uždavinių yra terminų ekvivalentų nustatymas. Norint rasti vertimo kalbos ekvivalentą, atliekama gretinamoji verčiamo teksto srities terminijos analizė. Ekonomikos ir teisės kalbos tekstų žanruose, kurie yra verčiami iš vienos kalbos į kitą, dažnai vartojami įmonių teisinių formų terminai. Šio tyrimo tikslas – nustatyti vokiečių ir lietuvių kalbų įmonių teisinių formų sąvokų ekvivalentiškumą.
doi:10.15388/klbt.2008.7583 fatcat:2qza6gnsdrguvgr7dbkc5wqbyq