Strategische verandering in franchiseformules

E. P. M. Croonen
2007 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Dit artikel behandelt een nog relatief zeer weinig onderzocht, maar veel voorkomend fenomeen; namelijk strategische verandering in franchiseformules. Op basis van onderzoek naar acht strategische veranderprocessen (SVP's) in vier Nederlandse drogisterijformules gaat dit artikel in op hoe franchisegevers en -nemers op elkaar kunnen reageren tijdens strategische veranderprocessen, waarom en welke invloed deze reacties hebben op de implementatie van de veranderingen. Het blijkt dat het aantal
more » ... dat het aantal mogelijke reacties groter is dan tot nu toe in de literatuur verondersteld en dat formulehardheid een belangrijke rol speelt in het begrijpen van deze reacties. Bovendien kunnen verschillende reactietypen een negatieve invloed uitoefenen op het implementatieproces.
doi:10.5117/mab.81.20844 fatcat:ba3f5fqe5nbmzkb6ocj7hxfvk4