Relato novelado/ relato filmado. Un análisis comparado de La Regenta

Appolinnaire Zambo Bomba
2018 Intercambio/Échange  
Resum Aquest article aborda la problemàtica de les interaccions entre diferents expressions artístiques en general, i en particular les que es pot observar entre una novel·la i la seva adaptació fílmica. Mitjançant l'anàlisi dels mecanismes de l'adaptació cinematogràfica de la Regenta, i des d'un enfocament de la intermedialitat, l'estudi pretén elucidarles divergències discursives entre la novel·la i el seu hipertext fílmic. El problema que sustenta aquesta anàlisi resideix en la falta de
more » ... en la falta de correspondència entre les expressions novel·lesca i fílmica de la mateixa "història". Des de llavors, com s'expliquen les divergències discursives entre el relat novel·lat de La Regenta i el seu hipertext fílmic? Postulem que les discordances discursives entre el relat novel·lat i el relat filmat de La Regenta es deuen a les estètiques artístiques com a reflex de les diferències mediàtiques entre ambdues arts. De fet, és important considerar el fenomen d'adaptació com una pràctica inter-i transmediàtica amb arrels en l'estètica de la recepció i com un espai (medi) que selecciona i organitza els mecanismes de la reescriptura del relat novel·lat. Resulta que dues categories narratives, els actants i els espais, constitueixen la base de la transposició fílmica de la Regenta.
doi:10.21001/ie.2018.2.04 fatcat:s27gerx44ncfjd6ybzgdhbmpz4