Opleiden vandaag, zorgen voor morgen [book]

Stassen
2013
Inleiding Hooggeleerde pro-rector, geachte decaan, leden van het College vanToezicht, leden van de Raad van Bestuur van het MaastrichtUMC, hooggeleerde gasten, beste aanwezigen, De Gastrointestinale chirurgie is een heel mooi vak. Het is dankbaar en uitdagend om met steeds nieuwe mogelijkheden zieke mensen beter te kunnen maken. Het is een dagelijks plezier om met vele werkers in deze zorg hoge kwaliteit te leveren. Dit had puur de titel van mijn leerstoel kunnen zijn: gastrointestinale
more » ... e. Het uitoefenen van dat vak is een mooie opdracht als hoogleraar. Maar dan had er toch iets essentieels ontbroken. De geneeskunde blijft niet vanzelf mooi en hoogstaand. Dit kan alleen door kennis en kunde over te brengen op aankomend specialisten en studenten geneeskunde. Daarom is de ondertitel van mijn leerstoel "Opleiding en onderwijs". En de titel van mijn oratie: opleiden vandaag, en daardoor zorgen voor morgen.
doi:10.26481/spe.20130412ls fatcat:u5ysqd62v5hcbegtzghtcw4ajq