SORUN ODAKLI BİR DURUMDAN ÇÖZÜM ODAKLI BİR DURUMA YÖNELİŞ: EDEBÎ ESERLERDE KARAKTER TAHLİLİ

Mustafa KAYA- Selami TANRIVERDİ
2020 Journal History School  
doi:10.29228/joh.43343 fatcat:g4ytpsit3ffpnfklcqdwz4qlv4