INPUT MODELLING USING STATISTICAL DISTRIBUTIONS AND ARENA SOFTWARE

Elena Iuliana, Gingu, Miron Zapciu
2015 Annals of the Academy of Romanian Scientists Online Edition Series on Engineering Sciences   unpublished
Rezumat. Lucrarea prezintă o metodă de alegere corectă a distribuţiilor probabile pentru timpul de defecţiune într-un sistem flexibil de fabricaţie. Mai multe distribuţii bine-cunoscute oferă adesea o aproximare bună în practică. Distribuţiile continue frecvent utilizate sunt: Uniformă, Triunghiulară, Beta, Normala, Lognormala, Weibull şi Exponenţială. În acest articol este studiat modul de utilizare a Input Analyzer în limbajul de simulare Arena pentru a potrivi distribuţiile de probabilitate
more » ... datelor, sau pentru a evalua cât mai bine o anumită distribuţie. Obiectivul a fost de a furniza selecţia distribuţiilor statistice cele mai adecvate şi pentru a estima valorile parametrilor timpilor de defecţiune pentru fiecare maşină a unei linii de fabricaţie reală. Abstract. The paper presents a method of choosing properly the probability distributions for failure time in a flexible manufacturing system. Several well-known distributions often provide good approximation in practice. The commonly used continuous distributions are: Uniform, Triangular, Beta, Normal, Lognormal, Weibull, and Exponential. In this article is studied how to use the Input Analyzer in the simulation language Arena to fit probability distributions to data, or to evaluate how well a particular distribution. The objective was to provide the selection of the most appropriate statistical distributions and to estimate parameter values of failure times for each machine of a real manufacturing line.
fatcat:qvyzvhvgdjhvrnq5m22eihngca