NEOTIPLJIVA KULTURNA DEDIŠČINA INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE NEOTIPLJIVA KULTURNA DEDIŠČINA Unesco in etnografski muzeji

Ralf Mencin
unpublished
O, človeštvo! ... Ustvaril sem te v narode in ljudstva, da bi se lahko spoznali med sabo (Koran, 49:13). IZVLEČEK Članek govori o otipljivi in neotipljivi kulturni dediščini kot o kategorijah, ki sta osrednji predmet etnološkega/antropološkega raziskovanja in temeljni vsebini delovanja etnografskih muzejev. Avtor skuša razložiti, da se etnologija/antropologija in etnografski muzeji že od vsega začetka ukvarjajo z obema aspektoma dediščine, kar etnologi/antropologi ves čas poimenujejo s pojmom
more » ... menujejo s pojmom kultura. Ključne besede: neotipljiva kulturna dediščina, Unesco, etnografski muzeji, etnologija, staroselci ABSTRACT The article discusses the tangible and intangible cultural heritage as categories which are the basic subject of ethnological/anthropological research and the essential contents of the activities in ethnographic museums. The author explains that ethnology/anthropology and ethnographic museums have been dealing with both aspects of heritage from the very beginning, and that ethnologists/anthropologists have always referred to them as "culture". Osrednja svetovna organizacija, ki s svojimi dejavnostmi poskuša ohranjati urbane, sakralne in druge prostore, ki pričajo o raznovrstnosti kulturnih identitet, kulturni dediščini manjšin, in zaščititi izjemne stvaritve, ki jim grozi nevarnost propada, je Unesco, organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ki je bila ustanovljena 16. novembra 1945, po katastrofalni drugi svetovni vojni. V današnjem času deluje kot laboratorij idej in postavljanja standardov za utiranje univerzalnih dogovorov o etičnih vprašanjih, kar vključuje tudi spoštovanje kulturne raznolikosti.
fatcat:57lolkoz2zdjrfwtlvzbsubx2q