Οι Κρήτες ξυλογλύπτες Ιωάννης και Άντζολος Μοσκέτης στην Κεφαλονιά (ΙΖ' αι.)

Γεώρ. Ν. Μοσχόπουλος
2016 The Gleaner  
doi:10.12681/er.9149 fatcat:u3j47fhbjnaubb7yyk5a6xg63e