Prevalence and etiological classification of thrombocytopenia among a group of pregnant women in Erbil City, Iraq
Irak'ın Erbil şehrindeki bir grup gebe kadında trombositopeni prevalansı ve etiyolojik sınıflandırması

Rawand Pouls Shamoon, Nawsherwan Sadiq Muhammed, Muhammed Salih Jaff
2009 Turkish Journal of Hematology  
AMAÇ: Gebelik ile ilişkili trombositopeni prevalansını saptamak ve nedenlerini tanımlamak. YÖNTEMLER: Farklı gebelik haftalarındaki 850 gebe kadın trombositopeni yönünden tarandı. Gebe olmayan ve yaşları eşleştirilmiş 150 kadından oluşan kontrol grubu, trombosit sayısı yönünden değerlendirildi. Trombositopenik kadınların yeni doğan bebekleri doğumun 24 saati içinde test edildi ve kadınların trombositleri doğumdan sonraki 7-10 gün içinde tekrar değerlendirildi.
pmid:27265495 fatcat:4kfrdxqkdraypah3qgcmmgnzni