Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – I

Hilal Yeşil, Sibel Eyigör
2015 Ege Tıp Dergisi  
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyon 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir Öz Fiziksel aktivite; "günlük yaşamımızda kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcanmasını içeren, kalp ve solunum hızını artıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler" olarak tanımlanmaktadır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin obezite, kardiovasküler hastalıklar, diyabet ve
more » ... ıklar, diyabet ve kanser gibi bazı hastalıkların ortaya çıkışında ve bu hastalıklar sonucunda meydana gelen mortalite riskininin azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasına dair birçok araştırma bulunmaktadır. Yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak her yaş grubu için önemli olmakla birlikte özellikle son yıllarda yaşlılıkta bireylerin toplumun üretken bir parçası olduklarını hatırlatmak; oluşan yetersizlikleri, sakatlıkları, rahatsızlıkları minimuma indirmek ve yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmelerini sağlamak amacıyla fiziksel aktivitenin önemi daha çok vurgulanmaya başlanmıştır Bu derlemede, fiziksel aktivitenin tanımı, yararları ve yaşlılardaki sistemik hastalıklar üzerindeki etkileri literatürler eşliğinde sunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Egzersiz, fiziksel aktivite, yaşlılık. Abstract Physical activity is defined as any body movement produced by skeletal muscles and joints that requires energy expenditure. It increases heart and breathing rate and results in fatigue. Regular physical activity reduces the risk of obesity, cardiovascular diseases, diabetes and cancer and decreases the mortality rate of these diseases. Although regular and adequate levels of physical activity is essential almost in every stage of life, recently the importance of physical activity in the elderly population is announced even more louder than ever to create their sense of belonging to "active" population and to minimize old-age dependency ratio, morbidity or other problems associated with sedentary lifestyle. In this review, the definion and benefits of physical activity and its effects on systemic diseases in geriatric population are presented with up to date literature.
doi:10.19161/etd.344144 fatcat:3fimx52zijdkjmmrljjanclunm