A simplified method for total mandibuloplasty

Nobuo YOSHIZAWA, Kinichi SHIMADA, Takashi YANAI, Hirotsugu YAMAZAKI, Takashi UNAI, Yasushi KAWASHIMA, Chikara SAITO, Shojiro TAKAHASHI
1978 Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
doi:10.5794/jjoms.24.117 fatcat:btluaagngbdpdac7m3modze5py