ANALIZA WPŁYWU ZMIANY POZYCJI FUNDAMENTALNEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ NA KURS JEJ AKCJI

Sławomir Lisek
2017 Quantitative Methods in Economics  
Streszczenie: Spółki giełdowe są przedmiotem publicznego zainteresowania. Ich akcje są obiektem inwestowania zarówno profesjonalnych inwestorów, jak i drobnych graczy. Ich akcje kupują zarówno profesjonalni inwestorzy jak i drobni gracze. W celu podjęcia właściwej decyzji niezbędna jest analiza kształtowania się ich kursów i trafna prognoza. Jedną z najczęściej stosowanych jest analiza fundamentalna. Warunkiem jej stosowania jest istnienie związku pomiędzy zmianą pozycji fundamentalnej firmy, a
more » ... zmianą kursów jej akcji. Przeprowadzone badania wykazały brak tego związku, więc bardziej uzasadniona jest analiza techniczna. Słowa kluczowe: giełda papierów wartościowych, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, analiza fundamentalna WSTĘP Cel pracy Akcje spółek giełdowych są przedmiotem publicznego obrotu. Nabywają je zarówno w dużych pakietach zawodowi inwestorzy, niekiedy potocznie zwani "rekinami giełdowymi", jak i drobni inwestorzy, próbujący pomnożyć na operacjach giełdowych niewielkie oszczędności. Inwestorzy giełdowi swoje zyski zazwyczaj chcą zrealizować głównie na skutek wyższego kursu akcji w momencie sprzedaży, niekiedy również w drodze otrzymania dywidendy. W celu wyboru odpowiedniego portfela kupowanych akcji, inwestorzy dokonują stosownych analiz, tak by osiągnąć zadowalający rezultat finansowy przy ponoszeniu akceptowalnego ryzyka. Analiza techniczna polega głównie na badaniu kształtowania się kursu akcji w czasie i obserwowaniu ekstremów lokalnych tych kursów. Polega ona głównie na analizie trendów cen akcji, z wykorzystaniem 264 Sławomir Lisek
doi:10.22630/mibe.2017.18.2.25 fatcat:s3g2rcbpjzdh7i4tg2k4rrqjzm