Būsto kainų burbulo sprogimas - problemos vertinimas

Larisa Belinskaja, Virgilijus Rutkauskas
2007 Ekonomika  
Straipsnyje nagrinėjama šalies ūkio plėtrai ir ekonomikos raidai aktuali nekilnojamojo turto kainų burbulo problema. Įvertinant teorinius ir praktinius istorinius nekilnojamojo turto kainų burbulo formavimosi aspektus, atsižvelgiant į daugelio šalies autoritetingų ekspertų nuomonę, grindžiama susidariusi situacija detalizuojant ekonomines ir psichologines priežastis (pažymima, kad būtent šie veiksniai turi tendencingą poveikį nekilnojamojo turto rinkai Lietuvoje).Išorės signalų poveikio
more » ... s remiantis ekonomikos augimo prielaidomis ir skirtingų veiksnių sąveikos interpretavimu leido kryptingai atskleisti nekilnojamojo turto rinkos raidos poveikį šalies ūkiui ir gerovei. Formuojant įžvalgas ir ateities perspektyvas pateikiamas tikėtinas būsimų veiksmų scenarijus, kuris siejamas su skirtinga skelbiama nacionalinės valiutos pakeitimo euru data.
doi:10.15388/ekon.2007.17620 fatcat:qetr276jvzfrjhg5swmleis5ky