Distance visual acuity in air force pilots and student pilots when exposed to +Gz acceleration in human centrifuge

Danijela Randjelovic, Suncica Sreckovic, Tatjana Sarenac-Vulovic, Nenad Petrovic
2020 Vojnosanitetski Pregled  
trenaža pilota u humanoj centrifugi poboljšava toleranciju na ubrzanja što je važno za bezbednost letenja u mirnodopskim uslovima kao i u borbenim manevrima. Ključne reči: vazduhoplovna medicina, piloti, +Gz ubrzanje, vidna oština, humana centrifuga.
doi:10.2298/vsp200607066r fatcat:xmto7mn7kjg4lea2aqr24huu7e