DOBRO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA IDEĄ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Adam Spałek
2016 Studia Katechetyczne  
Jednym z pozytywnych aspektów Światowych Dni Młodzieży jest ich oddziaływanie wychowawcze. Wspierają one integralny rozwój i ukierunkowują młodzież na dobro. Są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, odsłaniając przed uczestnikami możliwy do osiągnięcia ideał życia z Bogiem. Stanowią też pomoc w odkrywaniu sensu egzystencjalnego. Światowe Dni Młodzieży stanowią dobrą okazję do kształtowania moralności ludzkiej i religijnej, w sposób bardziej atrakcyjny dla młodych niż poprzez zakazy i nakazy.
more » ... zakazy i nakazy. Takie potraktowanie młodzieży – jej sytuacji, problemów i możliwości wraz z wezwaniem do podjęcia działania, stanowi zachętę do rozwoju osobowego w poczuciu odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.
doi:10.21697/sk.2015.11.04 fatcat:w3mdr6qwg5dkrdqru3lvj6rmpe