BORİK ASİT - SULFATİAZOL VE PUDRA ŞEKERİ İLE HAZIRLANAN TUZAK YEMİNİN HAMAMBÖCEKLERİNE (BLATTELLA GERMANİCA, L.) ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ÖZKAZANÇ A. Nazım
1968 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/vetfak_0000001884 fatcat:fyu6sg2hsveddccamtekhyqaia