Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitimde Teknoloji Kullan

Eyyup YILDIRIM
2018 Turkish Studies  
ÖZET Dünyada hızlı bir gelişim gösteren teknoloji, tüm alanlarda olmasının yanında, eğitim alanında da etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bireyler, hem bir fert olarak gerçek kimlikleriyle, hem de bir dijital yurttaşlık olarak dijital kimlikleriyle var olmaktalar. Yaşadığımız çağ artık teknolojiyi tüm alanlarda ve en verimli şekilde kullanma devri. Özellikle eğitim, teknolojinin en çok kullanılması gereken alanlardan biri. Çünkü eğitimde teknoloji kullanımı anlamayı
more » ... ı anlamayı kolaylaştırıyor, pek çok konuyu somutlaştırıyor, bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânı sunuyor, geniş kitlelere ulaşarak dijital uçurumun azalmasını sağlıyor. Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına karşı tutum ve düşüncelerini belirlemektir. Çalışmanın başlangıcında öğrencilere Yavuz (2005) tarafından geliştirilen "Teknoloji Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bölümler açısından teknolojik yenilikleri etkin kullanma sıklığı spor yöneticiliği bölüm öğrencilerinin rekreasyon bölüm öğrencilerine göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca "teknoloji kullanımı ile anlaşılmasında güçlük çekilen derslerin kavranması daha kolay hale gelecektir." Sorusunda da antrenörlük bölümü ile rekreasyon bölümü öğrencileri arasında farklılık gözlenmiştir. Medeni durum, cinsiyet ve yaş aralıkları açısından farklılık gözlenmemiştir. Araştırma sonunda teknoloji tutum ölçek sorularının öğrencilerin okuduğu bölümlere göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir.
doi:10.7827/turkishstudies.13967 fatcat:vut323pcp5e2nge7jjfuejlkve