Privalomo Lietuvos buhalterių kvalifikacijos egzaminavimo pagrįstumo vertinimas

Renata Legenzova, Rūta Babrauskaitė
2014 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
Privalomo Lietuvos buhalterių kvalifikacijos egzaminavimo pagrįstumo vertinimas Straipsnyje privalomas Lietuvos buhalterių kvalifikacijos egzaminavimas vertinamas trimis aspektais: kiek privalomas buhalterių egzaminavimas yra paplitęs kitose ES šalyse, ar rinkoje egzistuoja kitos kvalifikacijos patvirtinimo alternatyvos bei kaip esamą reikalavimą vertina Lietuvos apskaitos rinkos ekspertai. Tyrimo rezultatai rodo, kad privalomas Lietuvos buhalterių kvalifikacijos egzaminavimas nėra pagrįstas
more » ... s nėra pagrįstas nei vienu iš analizuotų aspektų. Lietuvos apskaitos rinkai labiau tinkama būtų rinkos savireguliacijos alternatyva. Raktiniai žodžiai: apskaita, apskaitininkas, kvalifikaciniai egzaminai, apskaitos kokybė, buhalteris. In this paper mandatory qualifying examination of Lithuanian accountants is assessed by analyzing three aspects: is such mandatory examination common among the other EU members; are there any other alternatives to prove qualification in the market; and how such requirement is evaluated by Lithuanian accounting experts. The analysis of all the aspects revealed that mandatory qualifying examination of Lithuanian accountants is not feasible. Market self-regulation alternative would be more appropriate for Lithuanian accounting market.
doi:10.7220/mosr.2335.8750.2014.71.6 fatcat:kzfiwmqe3na5fkzrlxm3d7iylu