Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji autorstwa Isztwan M., Kozub K., Pietrusiak O., Frącala J., Kawecki D [dataset]

Karina Ladra
2013 Figshare  
Review work written by Isztwan M., Kozub K., Pietrusiak A., Frącala J., Kawecki D. titled Financial analysis of the economic health of the example of Polish institutions Karina Ladra Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca ocenia artykuł studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy analizują kondycje finansową polskich instytucji. Praca oparta jest na modelu J. Zieltowa, a obiektem badań są 3 polskie instytucje: non profit, instytucji finansowej i przedsiębiorstwa.
doi:10.6084/m9.figshare.871529.v1 fatcat:6zr7eajnhnhofj5uiycbdynikq