DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER 16 DESEMBER 1838

Robert C. De Jong
2012 Scientia Militaria  
On the site where the brave impi's of Dingane unsuccessfully stormed the wagon-laager of Andries Pretorius and his men 141 years ago, a D-shaped laager of old-fashioned ox-wagons of cast iron blown over with bronze stands today. * Rabert C. de Jang het vir die skryf van hierdie artikel gedeeltes van sy skripsie getiteld 'Die walaer in Suid-Afrika' (angepubliseerde SA (Hans) skripsie, UP, 1978) gebruik.
doi:10.5787/9-4-725 fatcat:ereo3gcbavgwjjb4dsjnedku2i