The Self-Report Psychopathy Scale SRP-III and Its Correlation with the Five Factor Model
Samoizvješće psihopatije SRP-III i povezanost njegovih dimenzija s Velepetorim modelom ličnosti

Ljiljana Pačić-Turk, Martina Gajski
2014 Društvena Istraživanja  
Cilj istraživanja bio je ispitati faktorsku strukturu Samoizvješća psihopatije SRP-III, s očekivanjem za 4 faktora (emocionalna hladnoća, eratični životni stil, antisocijalno ponašanje i interpersonalna manipulacija) te mogu li se IPIP 50 upitnikom ličnosti koji mjeri 5 generalnih dimenzija ličnosti (ugodnost, savjesnost, ekstraverzija, emocionalna stabilnost i intelekt) predvidjeti rezultati na dimenziji psihopatije SRP-III samoizvješća psihopatije. Uzorak je obuhvatio 190 studenata
more » ... tudenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, od čega 173 žene i 17 muškaraca, prosječne dobi od 21 godine. Za potrebe istraživanja prvi put je primijenjena hrvatska verzija Samoizvješća psihopatije SRP-III (Self-report psychopathy scale). Rezultati istraživanja potvrdili su faktorsku strukturu originalnog instrumenta uz zadovoljavajuću pouzdanost dobivenih dimenzija: emocionalne hladnoće, eratičnoga životnog stila, antisocijalnoga ponašanja i impulzivnosti i manipulacije. Ujedno, rezultati su pokazali da se IPIP 50 upitnikom ličnosti može predvidjeti 49,5% varijance rezultata na dimenziji psihopatije, a najboljim prediktorima pokazali su se niska savjesnost i ugodnost, što je u skladu s većinom istraživanja, te ekstraverzija, čiji odnos sa psihopatijom još uvijek nije točno definiran, te intelekt. Ključne riječi: IPIP 50 upitnik, Samoizvješće psihopatije SRP-III, psihopatija, Velepetori model ličnosti Ljiljana Pačić-Turk, Klinika za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb,
doi:10.5559/di.23.1.08 fatcat:prhc7fhlcfdb7hrtdnxkffu6pq