A biztonság és a biztonságmenedzsment vizsgálata vállalati nézőpontból

Zsolt Zólyomi
2020 Hadmérnök  
Mi a biztonság, mit értünk alatta, amikor szóba hozzuk, megfogalmazzuk? Mit értünk ma Magyarországon vállalati biztonságmenedzsment alatt, valamint milyen fejlettségi szintre pozícionálhatjuk napjainkban a nemzetközi biztonságmenedzsment jelenlegi vezető tudományos, szakmai iránymutatásaihoz viszonyítva? A hazai szakirodalomban többféle, többrétegű és a biztonságot különbözőképpen értelmező meghatározásokkal találkozhatunk, ezek összefoglalása nem célja az értekezésnek, sokkal inkább annak az
more » ... l inkább annak az iránynak a felvázolása, ami a legközelebb áll a vállalati biztonságmenedzsmenthez. A biztonság megszervezéséről született szakvélemények, akár egy objektum esetében, akár egy rendszer felépítéséről értekeznek, a vagyonvédelmet egy piramisformával ábrázolják. Ezt a piramist általában három részre osztják fel, mechanikai, elektronikus és élőerős védelemre. Ezzel szemben én egy átfogóbb, komplex megközelítést javaslok, ami véleményem szerint jobban lefedi a biztonsági rendszert. Kiemelem a biztonságmenedzsment elengedhetetlen és vezető szerepét. A biztonságmenedzsment a biztonsági rendszer vezető része/eleme, amely megtervezi, létrehozza, működteti és folyamatosan tökéletesíti a teljes biztonsági vagy védelmi rendszert, ami nélkül nem beszélhetünk megfelelő, hatékony védelemről. Kulcsszavak: biztonság, biztonságmenedzsment, védelem, mechanikai, elektronikus, élőerős, komplex biztonságmenedzsment What is security, what does it mean when we talk about it and formulate it? What do we mean by corporate security management in Hungary today, and what level of development can we position today in relation to the current leading scientific and professional guidelines of international security management? 1 Flex, biztonsági főigazgató, Európa, Közel-Kelet, Zólyomi Zsolt: A biztonság és a biztonságmenedzsment vizsgálata vállalati nézőpontból Hadmérnök • 15. évfolyam (2020) 1. szám 20 In the Hungarian security literature we can find several, multi-layered and differently interpreted definitions, the summary of which is not the aim of the article, but rather to establish the direction that is closest to corporate security management. Experts on the setup of security system, either in the case of a single object or in the design of a system, depict security system as a pyramid. This pyramid is usually divided into three parts, mechanical, electronic and human guarding forces. In contrast, I suggest a more comprehensive, complex approach, which in my opinion covers the security system more completely. I highlight the essential leading role of security management. Security management is the leading component of a security system that designs, creates, operates and continually improves a complete security or defence system, without which we cannot talk about adequate, effective protection.
doi:10.32567/hm.2020.1.2 fatcat:dkzyiczij5hkjo65obaiy7r7fu