Giant Aneurysm Of Non-Coronary Sinus Of Valsalva In A Patient With Marfan Sendrom

Emre Öteyaka, Gizem Sarı, Mehmet Turan Basunlu, Mustafa Ozer Ulukan, Atalay Karakaya, Amir Aghayev, Yılmaz Yozgat, Abdullah Erdem, Murat Ugurlucan, Halil Türkoğlu
2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Valsalva sinüslerinin anevrizmaları, aort anulusu ile sinotubüler bileşke arasındaki aort kök bölgesinin dilatasyonu olarak tanımlanır. Valsalva sinüsünün izole anevrizmaları nadir görülen kardiovasküler patolojilerdir. Sinüs valsalva anevrizması, konjenital veya edinsel kökenli olabilir. Konjenital, özellikle bağ dokusu bozukluklarına sekonder ve konjenital kardiyak defektlerle birlikte görülebilir. Edinsel anevrizmalar ise enfeksiyonlara ve travmaya sekonder olarak oluşabilir. Küçük boyutlu
more » ... ptüre olmamış anevrizmalar cerrahi müdahalesiz takip edilebilirken bunun dışındaki tüm hastalarda müdahale gerekir ve cerrahi altın standart tedavi yöntemidir. Bu yazıda, aort yetmezliği ile birlikte non-koroner valsalva sinüsünün dev anevrizması olan ve uygun tedavisi yapılan 12 yaşında Marfan sendromlu hasta anlatılacaktır.
doi:10.5505/deutfd.2022.33349 fatcat:ogc5s6fa2vht3eznbpsgsxd3qm