20 let online izobraževanja na Dobi: uvodnik v tematsko številko

Jasna Dominko Baloh
2019 Mednarodno Inovativno Poslovanje  
Besedilo, ki je pred vami, nima namena natančnega in izčrpnega prikaza razvoja online študija na Dobi, v njem želim obuditi nekaj točk spomina za nekatere pomembne ideje. Tudi zato, ker te še danes veljajo za temeljne ideje in izhodišča razvoja online izobraževanja. Na Dobi smo oblikovali strategijo online študija, sprejeto na na ključnih organih Dobe. Odločili smo se za najzahtevnejši model študija na daljavo v kombinaciji z e-izobraževanjema, in sicer za v celoti spletno podprto učenje -
more » ... dprto učenje - online učenje brez fizične prisotnosti med študentom in profesorjem. S celostno podporo študentom in s sodobnimi pedagoškimi pristopi zagotavljamo visoko aktivnost študentov, doseganje ciljev, kompetenc, učnih izidov ter sodobno preverjanje in ocenjevanje znanja. Med študijem študentom nudimo pedagoško, organizacijsko in tehnično podporo. Študente spremljajo profesorji in online mentorji. Vloga slednjih je predvsem motivacijska, študentom so na voljo 24 ur na dan sedem dni v tednu. Model online študija na Dobi nas postavlja ob bok modelom online študija, ki veljajo kot najbolj domišljeni in kakovostni v svetovnem merilu. Oblikovali smo ga kot odgovor na potrebe po bogatitvi in povečanju dostopnosti izobraževalnega prostora v Sloveniji, kot odgovor na potrebe posameznikov po večji fleksibilnosti, individualizaciji, kakovosti njihovega znanja in kompetenc, kot podporo vseživljenjskemu učenju in nenazadnje kot vnos svetovnih trendov v naš prostor.
doi:10.32015/jibm/2019-11-3-1 fatcat:5tq6rfm6wvdldiss4f3wb54csi