Η ψυχική υγεία των στρατευμένων κατά την διάρκεια της θητείας τους [article]

Παντελεήμων Σοφίτης, Νικηφόρος Αγγελόπουλος, University Of Thessaly
2020
Η ηλικία στράτευσης ταυτίζεται με την ηλικία εκδήλωσης των περισσοτέρων ψυχικών διαταραχών. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μελέτη πιθανών μεταβολών - διακυμάνσεων της ψυχικής υγείας των στρατευμένων και στην εμφάνιση ή την ένταση οποιασδήποτε διαταραχ
doi:10.26253/heal.uth.8996 fatcat:dfaw3rzdrbdtjizgi6haej4ety