Geç Devir Osmanlı Resim Sanatında Cennet İmgesi: Duvar ve Kitaplarda Yer Alan Şematize Cennet Tasvirleri

MÜRÜVET HARMAN
2015 Journal of International Social Research  
Öz İslam inancında ve literatüründe geniş bir yere sahip olan cennet, İslam sanatında da kendine yer bulmuştur. Mimariden küçük el sanatlarına kadar neredeyse bütün sanat dallarında karşımıza çıkan cennet tasvirleri ya doğrudan ya da bazı simgeler yoluyla dolaylı olarak betimlenmiştir. Osmanlı sanatında da bu özellikleri yansıtan cennet betimlemelerini görmek mümkündür. Özellikle 17. yüzyıla kadar daha çok dini konulu eserlerin minyatürlerinde, çinili köşkleri, ırmakları, yeşilliği ve
more » ... illiği ve cennetlikleri ile tasvir edilmiş cennet görülür. 18. yüzyılda yaşanan Batılılaşma ile birlikte bu dönemin beğenisine uygun cennet tasvirleri yapılmıştır. Bu çalışma özellikle 19. yüzyılla birlikte popülerleşen kitap ve duvar resimlerinde yer alan şematize cennet tasvirlerine odaklanmıştır. Makale kapsamında bu tasvirlerin kökenleri, her iki alanda yer alan betimleme biçimleri, hangi yapı veya eserlerde yer aldıkları ve bunların arasındaki ilişki konu edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Cennet, Kitap Resmi, Duvar Resmi. Abstract Heaven, a wide subject in Islamic literature, has also found its place in Islamic art. Heaven we encounter in almost all fields of art from architecture to small crafts depicted directly or as a metaphor. Direct heaven depictions can be found in various forms of art, especially in calligraphy, miniature and paintings in books and murals. Until the 17th century, it is possible to see heaven depicted as a garden with greens, mansions, rivers, and maids in miniatures located in religious books in Ottoman art. But with Westernization experienced in the 18th century it is transformed according to the taste of paradise depictions of the period. This study focuses schematized heaven depictions located in books and murals, especially popular in the 19th century. The origin of the specific depictions and the relation between the depictions and structures or books on which they are depicted constitute the scope of the article.
doi:10.17719/jisr.20153913756 fatcat:jbleixyhvbbhvkc2rpmp5vx5zu