NÕUKOGUDEAEGNE MIGRATSIOON JA SELLE ILMNEMINE OMAELULUGUDES

T JAAGO
2011 Acta Historica Tallinnensia  
Vaatluseks on valitud need lood, milles kajastub nõukogudeaegne sisseränd Eestisse Nõukogude Liidu idapoolsetelt aladelt. Kuigi jutustajad ise kõnesolevat rännet migratsioonina valdavalt ei käsita, selgub siiski, milline on rändekogemusel põhinev minapilt nõukogudejärgses Eestis. Esile tulevad kaks olulist aspekti. Esmalt migratsiooni protsessilisus. Liikumine ise ei pruugi jutustaja jaoks veel olla osa migratsioonist, sellest teadasaamine võib tulla palju hiljem, viimati Nõukogude Liidu
more » ... kogude Liidu lagunemise järel. Osalt uus riiklik situatsioon, osalt järgmine põlvkond ja muutused oma peres on sundinud autobiograafe arutlema ka enda staatuse uuenemise üle -migratsiooniprotsessi see etapp näikse elulugude kirjutamise hetkel kirjutajate jaoks valuline olevat. Teiseks, migratsiooni tõlgendamine: see, mida osa elanikkonnast on alati mõistnud kui rännet, on teise osa jaoks lihtsalt liikumine elukoha-ja tööotsinguil. Viimast vaatenurka toetas nõukogudeaegne üldine liikumissund (tööle suunamised ja värbamised, mobilisatsioonid jms) koos liikumisvõimaluste pideva lihtsustumisega ning nõukogude ideoloogia ja vene keele prominentsus.
doi:10.3176/hist.2011.2.09 fatcat:6ondupnoprcx7aeolf76t5rrzi